• Amies

ZWIJGEN


een wijs man zei eens: ‘spreken is liegen’

maar niemand geloofde wat hij zei

de man dacht dat hij begrepen werd

hij zweeg en hij was blij