• Amies

En zo is het gegaan

‘Gepetto kijk! Ik ben een echte jongen geworden!’ riep Pinokkio terwijl hij stralend in de deuropening stond. ‘Noem je dat een echte jongen?’ schamperde Gepetto ‘Laat me niet lachen.’ Pinokkio keek beteuterd. ‘Wat is dan een echte jongen?’ vroeg hij met een zacht stemmetje. Gepetto liep naar het midden van de werkplaats en pakte de punt van een laken dat iets verhulde. ‘Dit is een echte jongen!’ riep Gepetto enthousiast uit, terwijl hij het laken wegtrok. Daar zat ik, te midden van de werkkamer op de grond te glunderen.